Disclaimer

Opgewekt Heeze-Leende spant zich in om de inhoud van de website, informatie en adviezen zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mede op grond daarvan is coöperatie Opgewekt Heeze-Leende niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze communicatie en adviezen. Ook kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Opgewekt Heeze-Leende U.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie of voor in onze communicatie opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. Er wordt alles aan gedaan om onze informatie actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat verouderd of incorrect is, dan kunt u dat hier melden of bij

Ohl.secretariaat@gmail.com